Coronavirus FAQ
voor Exposanten

Coronavirus FAQ Exposanten

Waarom verplaatst Easyfairs Heroes Dutch Comic Con naar 4 & 5 juli 2020?

Het kabinet heeft in de persconferentie van 12 maart aangekondigd dat alle evenementen met meer dan honderd bezoekers worden verboden als maatregel tegen het corona-virus. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om Heroes Dutch Comic Con te verplaatsen. De wereld is in de ban van COVID-19 en dat heeft direct verregaande gevolgen voor de evenementenbranche en in dit geval specifiek op Heroes Dutch Comic Con. We organiseren evenementen waar per editie meer dan 40.000 mensen naar toe komen om hun passie te delen, nieuwe vriendschappen maken, special guests ontmoeten en producten kopen die aansluiten op deze passies. Het is door de overheid niet toegestaan om op de in eerste instantie geplande datum doorgang te geven aan Heroes Dutch Comic Con.

Wat betekent dit concreet voor exposanten? Blijft de overeenkomst staan zoals die was?

In juridische zin hebben de exposanten en Easyfairs een overeenkomst met elkaar. Op grond van de algemene voorwaarden heeft Easyfairs het recht om Heroes Dutch Comic Con te verschuiven. Easyfairs beroept zich hierbij op een situatie van overmacht. Het virus verspreidt zich onvoorspelbaar en oncontroleerbaar, waardoor ontwikkelingen zich voltrekken buiten de controle van Easyfairs.

Kan ik als exposant mijn deelname annuleren en krijg ik dan mijn geld terug?

Het is mogelijk om uw deelname te annuleren, echter blijft de verplichting staan om uw factuur te voldoen. Ik het geval dat u de betaling al heeft gedaan, is ook crediteren niet mogelijk. Dat komt omdat we de beurs verschuiven naar een later tijdstip als gevolg van een overmachtsituatie, zoals beschreven staat in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden van Easyfairs.

Behoud ik mijn plek op de beursvloer en mijn standnummer?

Alle exposanten in de Dealer Hall behouden hun plek én hun standnummer. Alle andere partijen zullen in de komende periode geïnformeerd worden over de nieuwe situatie.

Gaat Easyfairs mij compenseren voor de reeds gemaakte kosten? Denk aan bijvoorbeeld standbouw, transport- en hotelkosten.

Kosten die gemaakt zijn voor standbouw, transport en hotels zijn voor rekening van de exposant. Easyfairs zal daarvoor geen compensatie aanbieden. We realiseren ons dat dit een extra kostenpost is voor bedrijven. Net zoals onze exposanten te maken hebben met kosten, hebben ook wij te maken met grote kostenposten die we nergens op kunnen verhalen.

Mag Easyfairs het event zomaar verplaatsen zonder dat ik van mijn contract afkom?

Ja, dat mag. Deze situatie staat genoemd in de Algemene Voorwaarden, waarbij we ons beroepen op overmacht.

Wat gaat er gebeuren als blijkt dat omwille van het coronavirus het nog steeds niet verantwoord is om het evenement op 4 & 5 juli plaats te laten vinden?

We hebben heel bewust gekeken naar een datum die zo ver mogelijk weg staat van de dag van vandaag, zonder dat we in de knel komen met de editie die later in het jaar gepland staat. Daarnaast zijn wij ook sterk afhankelijk van de beschikbare uitwijkmogelijkheden die we van Jaarbeurs aangeboden krijgen. Uiteraard hopen we dat het evenement op de nieuwe data wel door kan gaan, maar als dit niet het geval is zal er wederom worden gekeken naar een alternatief.

Krijg ik een nieuwe bevestiging van mijn deelname?

Nee, de bevestiging die je hebt ontvangen blijft geldig.

Behoud ik mijn reeds geplaatste bijbestellingen?

Ja, de bijbestellingen blijven staan.